Kalite Anlayışımız

Kalite - İSG - Çevre Politikamız

Ana Hissedarımız OYAK’ın Vizyon, Misyon Ve Değerleri Doğrultusunda;
 
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemlerini tüm süreçlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştirmek,
  • Hizmetlerimizi; Teknolojik yenilikler ile pazardaki gelişmeleri takip ederek Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yüksek verimlilik, üstün kalite ve düşük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı ve iş sağlığı güvenliğinden ödün vermeden sunmak,
  • Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği ile Çevre bilincini yaymak, çalışanlarımızın eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, iş kazalarına ve  çevre kirliliğine karşın tutumlarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek,
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun hareket ederek, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli gelişimini sağlamak,
  • Sürekli gelişim için eğitimin gerekliliğine inanan, etik değerlere önem veren, iletişim ve katılımcılığı benimseyen ölçme ve kıyaslama  yöntemleri kullanarak öz değerlendirme yapan kurum kültürünü oluşturmak,
  • Kaynaklarımızı tam ve etkin kullanarak çevreye duyarlı hareket etmek ve bu çerçevede verimliliğimizi arttırmak,
  • Tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde çalışmak,
  • Satış gelirlerimizi arttırarak ve yeni istihdam alanları yaratarak, kalitemizle sürekli gelişmeyi sağlamak,
 OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş.; Yönetim Sistemleri konularında Yasal Mevzuatlara ve Standartlara Uyacağını Taahhüt Eder.